CURA DEL SÒL DE L’OLIVAR

El sòl no és només un medi físic que utilitzen les plantes com a suport, és un recurs natural no renovable i un eix fonamental per l’equilibri de tots els ecosistemes. En depèn la vida del nostre planeta i la seva ràpida degradació i  compromet la seva capacitat per satisfer les necessitats i el benestar de les generacions futures. La contaminació d’origen agrícola i ramader a causa d’activitats no sostenibles, juntament amb l’abandonament d’activitats agropecuàries tradicionals, deteriora el paisatge i la capacitat productiva dels nostres sòls.
A més, el canvi dels patrons climàtics genera l’augment en freqüència i intensitat de fenòmens adversos que dificulten l’adaptació dels cultius i és per això que adaptar un model resilient als sistemes de producció agrícola que redueixin el risc productiu i la incertesa empresarial ja és una necessitat.
Un dels problemes més difícils d’afrontar que ens trobem al nostre olivar de PONS és la pèrdua de sòl per erosió que, juntament amb els períodes cada cop més perllongats de sequera i la intensificació de les precipitacions, fan que la implantació de sistemes de maneig que protegeixin les nostres plantacions sigui fonamental. La majoria d’aquestes mesures corresponen afavorir o no interrompre els processos naturals que succeeixen a les plantacions de PONS.
Tot i que tradicionalment els sòls s’han mantingut nus mitjançant processos de cultiu, a Pons mantenim totes les nostres finques amb cobertes vegetals pròpies de l’olivar mitjançant la sembra de diferents espècies. A PONS ens aporta estructura al sòl, augmentant la capacitat de retenció d’aigua per afrontar els períodes de sequera de manera més eficient i protegint els nostres sòls de l’erosió a causa de l’escolament. A més, el fet que els nostres olivars descansin sobre una coberta de vegetació diversa millora els aspectes nutricionals del sòl i ens ajuda a reduir les aportacions d’esmenes orgàniques. Cal remarcar la importància de deixar les restes de poda al terreny per mantenir la fertilitat i millorar la infiltració de l’aigua.
Les cures de les cobertes es basen majoritàriament en dos aspectes generals: evitar que la vegetació competeixi amb l’olivar pels recursos del sòl mitjançant l’ús de processos mecànics i seleccionant les espècies d’interès que volem mantenir als carrers del cultiu amb segues selectives. La importància del moment de cada sega és fonamental per afavorir la multiplicació d’unes espècies sobre altres per aconseguir unes cobertes d’alt interès agronòmic i que requereixin un manteniment baix. Aquest sistema de cultiu requereix un aprenentatge constant i un gran coneixement sobre el territori on desenvolupem la nostra activitat.
Tots aquestes bones pràctiques agràries de PONS no tenen sentit si la producció agrària no està basada en una agricultura ecològica que respecti la biodiversitat de l’entorn. El mateix ecosistema que mantenim als nostres olivars ens ajuda a conviure amb plagues i malalties que en altres zones han de ser tractades de forma convencional. L´alta població d´enemics naturals o fauna auxiliar dels nostres camps són la nostra millor eina per aconseguir una oliva sana i sense residus químics que comprometin la qualitat dels olis d´oliva de PONS.

Xavier Gainzarain, Director Agrari de PONS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *