El Smarttree s’implementarà a les noves finques d´olivera de PONS: Un Model de Cultiu Innovador

A les properes plantacions de PONS s’implementarà aquest model de cultiu innovador. Començarem al juny d’aquest any amb una nova plantació de Lecciana d’unes 32 hectàrees a les nostres finques de Castelldans.
El Smarttree és un enfocament revolucionari per al cultiu d’oliveres que combina alta productivitat, eficiència i sostenibilitat. Aquí tenim els aspectes clau:
Plantació en Seto amb Plantes Smarttree:
En lloc dels tradicionals oliverars amb arbres dispersos, l’Smarttree es basa en una plantació en tanca. Això significa que les plantes es col·loquen en files denses i uniformes, cosa que permet una mecanització total des de l’inici de la plantació.

La simplificació de l’estructura de suport redueix la inversió inicial i facilita la recol·lecció mecanitzada. Alta Densitat de Plantació:

Els marcs de plantació són més estrets, amb distàncies entre plantes de 1,75 m. Això dóna com a resultat densitats de plantació superiors a 1.400 arbres per hectàrea. L’alta densitat permet una producció més gran per unitat d’àrea.
Entrada Precoç en Producció:
A partir del tercer any de plantació, l’Smarttree ja produeix fruits. En zones càlides i amb un bon maneig, es poden assolir produccions significatives en poc temps.Recol·lecció Mecanitzada:
La recol·lecció es realitza amb màquines específiques, cosa que garanteix una collita eficient i fruits en òptimes condicions.
Això soluciona els problemes de disponibilitat i els costos de mà d’obra.
Qualitat de l’Oli:
L’oliverar en tanca amb Smarttree produeix oli d’oliva verge extra d’alta qualitat. La recol·lecció ràpida i el processament contribueixen a mantenir la frescor i les propietats de l’oli.
Implementació a les Finques de PONS:
En implementar l’Smarttree, PONS pot optimitzar-ne les produccions i reduir els desafiaments associats amb la mà d’obra i la inversió inicial. A més, estar al capdavant de la innovació en el sector primari és un pas valuós cap a la sostenibilitat agrícola.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *